Mainų galimybės ir jų savybės, Kodėl verta?


STUDIJOS IR PRAKTIKA UŽSIENYJE

Tyrimai rodo, kad užsienyje studijuojantys ar besistažuojantys jaunuoliai ne tik įgyja konkrečios studijuojamos srities žinių, bet ir pagerina svarbiausius universaliuosius gebėjimus, kuriuos labai vertina darbdaviai. Kas naujo? Programa siekiama užtikrinti teigiamą ir tvarų poveikį švietimui, mokymui ir jaunimui, taip pat pirmą kartą yra remiama sporto sričių politika ir praktika.

mainų galimybės ir jų savybės

Tikslų siekiama vykdant įvairias programoje numatytas veiklas, skatinančias pokyčius ir naujoves tiek instituciniu, tiek sistemos lygmeniu. Nauja programa pakeis — m.

mainų galimybės ir jų savybės

Mainų galimybės ir jų savybės rems trijų tipų viena kitą papildančias pagrindines veiklas: tarpvalstybinį ir tarptautinį pavienių asmenų mobilumą mokymosi tikslais, švietimo institucijų bendradarbiavimą, skirtą naujovių ir gerosios praktikos sklaidai, taip pat bendradarbiavimą su jaunimo organizacijomis ir trečiųjų šalių pajėgumų didinimą, daugiausia dėmesio skiriant kaimynystės šalims, ir paramą politikos reformoms.

Europos Komisija laipsniškai kurs Europos internetinės kalbinės paramos tarnybą, kuri ilgalaikės judumo mobilumo veiklos dalyviams suteiks galimybes įvertinti savo kalbos, kuria jie nori studijuoti, dirbti ar savanoriauti užsienyje, žinias, taip pat dalyvauti internetiniuose kalbos kursuose turimoms žinioms pagerinti. Švietimo, mokymo ir jaunimo sričių veiklos atlieka pagrindinį vaidmenį, siekiant visų amžiaus grupių žmonėms suteikti būtinas priemones aktyviai dalyvauti darbo rinkoje ir visuomenės gyvenime.

Studijų mainai: „Erasmus+“ – kodėl verta pasiryžti?

Įgyvendinamais projektais skatinama tarpvalstybinė besimokančių asmenų ir darbuotojų judumo veikla. Bus finansuojami tūkst. Kodėl verta?

mainų galimybės ir jų savybės

Užsienyje studijuojantys ar besistažuojantys jaunuoliai ne tik įgyja konkrečios studijuojamos srities žinių, bet ir pagerina svarbiausius universaliuosius gebėjimus, kuriuos labai vertina darbdaviai. Tyrime dalyvavo beveik 80 tūkst. Kas dešimtas įsteigia savo įmonę, o daugiau kaip trys iš keturių planuoja ar įsivaizduoja galintys tą padaryti. Tokie rezultatai leidžia manyti, kad tarpautines patirtis įgiję asmenys yra verslesni.

Be to, net 64 proc. Net 92 proc.

mainų galimybės ir jų savybės

Grįžus iš užsienio šias savybes atspindintis rodiklis vidutiniškai būna 42 proc. Ką sako studentai?

mainų galimybės ir jų savybės

Advokato išsakyta nuomonė, jog studijų mainai yra puiki proga tobulėti profesinėje ir asmeninėje srityse, merginą paskatino apsispręsti pusmečiui išvykti studijoms į Kroatiją, Zagrebo universiteto teisės fakultetą. Sėkmingai teisininke antstolių kontoroje dirbanti mergina džiaugiasi, kad sugrįžus po studijų mainų užsienyje ir nusprendus ieškoti darbo teisės srityje, tai padaryti pavyko per itin trumpą laiką.

Mergina tiki, jog sėkmingas darbo paieškas paprastos pasirinkimo strategijos teigiamą darbdavio požiūrį iš dalies lėmė tarptautinė studijų patirtis.

mainų galimybės ir jų savybės

Miknevičiūtės nuomone, dalyvavimas studentų mainų programoje yra tai, ko reikia, siekiant sėkmingai integruotis darbo rinkoje. Dauguma turi universitetinį išsilavinimą, yra atlikę praktiką vienoje ar kitoje institucijoje, tačiau tik maža dalis turi tarptautinės patirties.

Parašykite komentarą El.