Pasirinkimo stresas


Ji turi daug įtakos žmonių sveikatai ir organizacijų bei nacionalinės ekonomikos klestėjimui. Beveik pusės Europos darbuotojų nuomone, stresas yra įprastas jų darbo vietoje, ir jis yra maždaug pusės visų prarastų darbo dienų priežastis. Kaip ir daugelis kitų su psichikos sveikata susijusių dalykų, stresas dažnai suprantamas neteisingai arba jo gėdijamasi.

5 maisto produktai, padedantys kovoti su stresu ir nerimu

Tačiau jeigu į stresą žiūrėtume kaip į organizacinę problemą, o ne kaip į asmeninę ydą, psichosocialinę riziką ir pasirinkimo stresas galėtume valdyti kaip ir bet kurią kitą darbuotojų sveikatai ir saugai kylančią riziką.

Kas yra psichosocialinė rizika ir stresas? Psichosocialinė rizika atsiranda dėl blogo darbo planavimo, organizavimo ir valdymo, dėl prastų socialinių darbo sąlygų ir gali turėti neigiamų psichologinių, fizinių ir socialinių padarinių, pvz. Toliau išvardintos kelios priežastys, dėl kurių gali kilti psichosocialinė rizika: per didelis darbo krūvis; prieštaringi reikalavimai ir nepakankamai aiškiai apibrėžtas vaidmuo; nepakankamas dalyvavimas priimant darbuotojui įtakos turinčius pasirinkimo stresas ir nepakankamos galimybės pasirinkti darbo atlikimo būdą; prastas organizacinių pokyčių valdymas, menkos darbo garantijos; neveiksminga komunikacija, nepakankama vadovų arba kolegų parama; psichologinis ir seksualinis priekabiavimas, trečiųjų asmenų smurtas.

Svarstant darbo reikalavimus, psichosocialinės rizikos, pvz. Gera psichosocialinė aplinka padeda geriau atlikti darbą, prisideda prie asmens tobulėjimo, didina darbuotojų psichinę ir fizinę gerovę.

Search form

Darbuotojai patiria stresą tada, kai jiems keliami darbo reikalavimai yra pernelyg dideli ir viršija jų gebėjimą tuos reikalavimus įvykdyti. Be psichikos sveikatos problemų, ilgalaikį stresą patiriantiems darbuotojams gali atsirasti rimtų fizinės sveikatos problemų, pvz.

  • Interneto pajamų realios apžvalgos
  • Psichologė: profesijos pasirinkimas yra stresas moksleiviams | Kauno Jono Jablonskio gimnazija
  • Veganams ir vegtarams — mažesnė širdies ligų grėsmė, tačiau didesnė insulto rizika   16 Šis projektas yra pirmasis, kuris sistemingai siekia identifikuoti psichologinius mechanizmus, kaip žmonės su nevienodomis prisitaikymo strategijomis, priima su sveikata susijusius sprendimus skirtingoje stresinėje aplinkoje.
  • Psichosocialinė rizika ir stresas darbe - Darbuotojų sauga ir sveikata – EU-OSHA
  • Kaip atpažinti stresą ir su juo kovoti? - Laura Rimkutė
  • Kaip atpažinti stresą ir su juo kovoti?

Organizacijai stresas gali turėti tokių neigiamų padarinių, pasirinkimo stresas prasti bendri veiklos rezultatai, didesnis pravaikštų skaičius, prezenteizmas darbuotojai, nors ir sirgdami, atvyksta į darbą, bet negali efektyviai dirbtitaip pat dažnesni nelaimingi atsitikimai ir traumos. Pravaikštos dažniausiai trunka ilgiau nei dėl kitų priežasčių, o su darbu susijęs stresas gali paskatinti dažnesnį ankstyvą išėjimą į pensiją.

Apskaičiuota, kad įmonės ir visuomenė dėl to patiria didelių išlaidų, nacionaliniu mastu siekiančių milijardus eurų. Kokia šios problemos svarba? EU-OSHA Europos mastu atliktos nuomonių apklausos  duomenimis apytiksliai pusė darbuotojų mano, kad su darbu susijęs stresas yra įprastas jų darbo vietoje.

Populiariausi

Dažniausiai nurodomos šios su darbu susijusio streso priežastys: darbo reorganizavimas arba menkos darbo garantijos, ilgas darbo laikas arba per didelis darbo krūvis ir priekabiavimas bei smurtas darbe. EU-OSHA teikia informaciją apie naujausius duomenis ir tyrimais pagrįstus įrodymus, susijusius su darbe patiriamo streso ir kylančios psichosocialinės rizikos paplitimu ir poveikiu darbuotojų saugai ir sveikatai.

Manoma, kad prevencinis, holistinis ir sisteminis požiūris į psichosocialinės rizikos valdymą yra pats veiksmingiausias.

EU-OSHA  atliekamoje įmonių apklausoje apie naują ir atsirandančią riziką ESENER  nagrinėjama, kaip psichosocialinė rizika suprantama ir valdoma Europos įmonėse — taip stengiamasi išsiaiškinti svarbiausias paskatas, kliūtis ir sritis, kuriose reikia teikti paramą.

Todėl būtina didinti informuotumą ir kurti paprastas praktines priemones, padedančias lengviau spręsti su darbu susijusio streso, smurto ir priekabiavimo problemas. Kokios yra galimos psichosocialinės rizikos valdymo priemonės?

pasirinkimo stresas dvejetainis variantas cs o

Pasirinkus tinkamą metodą, nuo psichosocialinės rizikos ir su darbu susijusio streso galima apsisaugoti ir juos galima sėkmingai valdyti, nepaisant įmonės dydžio ar pobūdžio. Šias problemas galima išspręsti vadovaujantis tokia pat logika ir taip pat sistemingai, kaip ir kitokią darbuotojų sveikatai ir saugai kylančią riziką.

pasirinkimo stresas pigiausias dvejetainis variantas

Be to, Europos psichikos sveikatos ir gerovės pakte pripažįstama, kad kinta darbo vietoje keliami reikalavimai ir didėja joje daromas spaudimas, todėl darbdaviai raginami įgyvendinti papildomas savanoriškas priemones, kuriomis būtų siekiama didinti psichinę gerovę.

Nors darbdaviai ir yra teisiškai įpareigoti užtikrinti, kad darbo vietoje kylanti rizika būtų tinkamai įvertinta ir kontroliuojama, labai svarbu, kad į šį procesą būtų įtraukti ir darbuotojai.

pasirinkimo stresas tikslus dvejetainių parinkčių rodyklės rodiklis

Darbuotojai ir jų atstovai geriausiai pasirinkimo stresas problemas, galinčias kilti jų darbo vietoje. Jų dalyvavimas užtikrins, kad būtų įgyvendinamos tinkamos ir veiksmingos priemonės.