1200 strategijos rodikliai


Naujosios politinės jėgos turėtų ne 1200 strategijos rodikliai iš naujo formuluoti naujus tikslus ir aiškinti, kaip reformuoti sistemą, o siūlyti, kaip jau pasirinktus strateginius sveikatos tikslus įgyvendinti.

Tokie strateginiai sveikatos sistemos tikslai jau yra suformuluoti Lietuvos sveikatos m. Lietuvos sveikatos programa pervardinta į Lietuvos sveikatos strategiją tikslų ir uždavinių bei parengtas Lietuvos sveikatos programos projektas. Rengiant LSP, visų pirma, buvo atliktas metais Lietuvos Respublikos Seimo patvirtintos Lietuvos sveikatos programos įgyvendinimo rezultatų įvertinimas ir problemų, su kuriomis teko susidurti šią programą įgyvendinant, analizė.

Pagrindinės nuostatos rengiant LSP projektą Visų pirma buvo sutarta, kad pagrindinis Lietuvos sveikatos programos tikslas — geresnė gyventojų sveikata ir tik antroje vietoje, kaip priemonės pagrindiniam tikslui pasiekti — sveikatos priežiūros sistema ir jos pertvarka. Kaip galime matyti, m. Antra nuostata buvo skirta susitarti, kokias svarbiausias sveikatos problemas reikia vertinti 1200 strategijos rodikliai pagrindinai akcentuoti LSP.

Buvo sutarta, kad pagrindinis siektinas visos sveikatos programos įgyvendinimo rodiklis — vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė gimus, tad situacijos analizei daugiausiai buvo naudojama gyventojų mirtingumo pagal ligų grupes statistika. Buvo sutarta detaliai analizuoti ir siūlyti sprendimus ligų grupėms dėl kurių mirtingumas sudarys apie 90 proc. Likusios ligų grupės bus vertinamos ne taip detaliai. Analizuojant mirtingumo rodiklius buvo aptarta galimybė atlikti paskaičiavimus, kiek gali būti išsaugota gyvybių, jei Lietuvoje standartizuoto mirtingumo rodikliai pasiektų tam tikrą siektiną, pavyzdžiui, ES, ar ES 1200 strategijos rodikliai rodiklį.

Šiuo klausimu ekspertų nuomonės išsiskyrė, nes dalis ekspertų laikėsi nuostatos, jog tai neatitinka tarptautinėje praktikoje taikomų metodikų. Bet vis dėlto tokie skaičiavimai buvo atlikti ir darant pristatymus ir diskutuojant su sveikatos sistemos politikais ir administratoriais, kaip įtikinimo priemonė pasirodė labai veiksmingi.

Projekto pabaigoje parengtame LSP projekte tokie išsaugotų gyvybių paskaičiavimai buvo pateikti, tačiau m. Buvo sutarta, kadangi daug išvengiamų mirčių buvo susiję su nesveika gyvensena ir aplinka, į rengiamos LSP projektą įtraukti ir kitų sektorių veiklos rodiklius, kurie turi įtakos sveikatai.

Rengiant pasiūlymus dėl siektinų rodiklių iki m. Rezultatai nenudžiugino.

Tad buvo atlikti paskaičiavimai, kokie galimi pasiekimai, jei darytume prielaidą, jog galima savo rodiklius gerinti tokiais pačiais tempais, kaip sekėsi kitoms analizei pasirinktoms ES valstybėms. Padarius tokius paskaičiavimus gauti rezultatai buvo ambicingesni, nei remiantis grynai regresinės analizės rezultatais. Tačiau, vis tiek kai kurie siektini rodikliai m. Todėl dalis siektinų rodiklių buvo pakoreguoti, siūlant, kad būtų pasiekti ES, ar bent ES šalių vidurkiai.

nėra indėlių pasirinkimo galimybės

LSP programos projektas buvo parengtas ir pateiktas Sveikatos apsaugos ministerijai m. Deja, dėl įvykusių naujo Seimo rinkimų ir pasikeitimų vyriausybėje, LSP patvirtinimas užsitęsė. Perskaičiavimai, remiantis ankstesne metodika buvo atlikti gana greitai, bet ir vėl buvo susidurta su ta pačia problema — paskaičiuoti rodikliai buvo tokie, kad reikėtų įtvirtinti vis didėjantį atsilikimą nuo ES vidurkių. Todėl pateikiant šiuos paskaičiavimus Sveikatos apsaugos ministerijos LSP rengimo darbo grupei buvo pasiūlyta, kad, kaip ir rengiant pirminį LSP projektą, priimti politinį sprendimą ir patvirtinti ambicingesnius siektinus rodiklius, kurie bent šiek tiek sumažintų atsilikimą nuo ES šalių vidurkių.

Kaip pavyzdį pateikiu kelis vidutinės gyvenimo trukmės siektiną rodiklį atvaizduojančius paveikslus.

  • AdWords paieškos kampanijos investicijų grąžos santykį (ROI) padidinom % su 45% mažiau išlaidų
  • Svetaines, kuriose uždirbate elektroninius pinigus
  • Namų bitkoinas

Pirmajame paveiksle atvaizduota VGT faktinė ir siektinos reikšmės, kurios buvo paskaičiuotos pirminiame LSP projekte siekinys iki m. O antrajame paveiksle perskaičiavimai, tikėtinas trendas matosi didėjantis atsilikimas nuo ES vidurkių ir rekomenduojamas siekinys m.

Ir šį kartą beveik be diskusijų buvo priimtas politinis sprendimas patvirtinti ambicingesnį — 77,5 m. VGT siektiną rodiklį metams. Vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė VGTmetais. VGT siekinys iki m.

  • Universali prekybos užeiga
  • Gyvenimo gudrybės, kaip užsidirbti pinigų internete

Prezentacija, m. Šaltinis: Prezentacija, m. Mirtingumo rodiklių Lietuvoje palyginimas su ES šalių 1200 strategijos rodikliai, m. Standartizuotas mirtingumo rodiklis pagal savivaldybes Lietuvoje ir  palyginimas su ES 1200 strategijos rodikliai vidurkiu, m. Šiai problematikai programoje taip pat buvo skirta gana daug dėmesio. Alkoholinių gėrimų vartojimas ir mažmeninių kainų indeksai.

Įgyvendinus LSP preliminariais paskaičiavimais per 10 m.

papildomų pajamų uždirbimo tinklas

Papildomai buvo pateikta, remiantis dviem reprezentatyviomis Vilmorus bendrovės atliktomis apklausomis, respondentų nuomonė apie sveikatos svarbą gyventojams. Ar pritartumėte, kad Lietuvos žmonių sveikata taptų svarbiausiu valstybės rūpesčiu?

kaip užsidirbti pinigų žiūrėkite vaizdo įrašą

Šaltinis: Reprezentatyvi apklausa. LSS vertinimo rodiklių faktinės ir siekiamos reikšmės.

IR parinktis

Kaip galima matyti, dauguma strategijoje numatytų rodiklių artimi, ar net geresni, nei buvo numatyti strategijoje. Blogiausia situacija dėl išorinių mirties priežasčių ir priežasčių, kurios kaip tik turi nemažą įtaką šių mirčių skaičiui — socialinė-ekonominė situacija, gyvensena ir aplinkos užterštumas. Taip pat nesilaikoma įsipareigojimų skirti didesnį visuomeninį finansavimą sveikatos priežiūrai.

Jei ir toliau išliks dabartinės tendencijos, labai tikėtina, kad pagrindinis strategijoje numatytas tikslas — vidutinės gyvenimo trukmės pailgėjimas bus pasiektas — ir ne tik tarpinė 75,8 m. Vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė faktas ir tikslasmetais.

Lietuvos sveikatos strategija ir jos įgyvendinimo rezultatai | Sveikatos Ekonomikos Centras

VGT skirtumas, palyginus su ES vidurkiu sumažėtų nuo 6,2 m. Gal vertėtų pamastyti apie šio rodiklio vertės pakeitimą į ambicingesnį? Vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė, metais, prognozė.

greitas uždarbis ne visą darbo dieną

Šaltinis: Higienos institutas, SEC paskaičiavimai Atliekant VGT paskaičiavimus, kaip galime matyti iš žemiau pateikto paveikslo, didžiausias gyventojų mirtingumas, kaip ir m. Mirusiųjų skaičius pagal ligų grupes, m.

Šaltinis: Higienos institutas Deja, nors dauguma standartizuoto mirtingumo rodiklių pagerėjo per šį laikotarpį, su išsaugotų gyvybių skaičiais yra problemų. Nes, nors ir sumažėjo vidutinio amžiaus asmenų mirusiųjų skaičius, tačiau padidėjo vyresnio amžiaus gyventojų mirtingumas žr.

Jei imti atskaitos tašką m. Tad galima būtų galvoti, kad m. Deja, jei analizuoti m.

Todėl pagal visas amžiaus grupes mirusiųjų skaičius per m. Kadangi taikyti metodiką, išsaugotų gyvybių apskaičiavimui, kuri buvo naudojama rengiant LSP projektą gana sudėtinga, galima naudotis paprastesniais metodais.

Aš padėsiu jums tikrai užsidirbti pinigų

Pavyzdžiui, Higienos instituto skelbiamais duomenimis apie išvengiamą mirtingumą. Jei daryti prielaidą, kad išvengiamo mirtingumo rodiklis — proc. Jei per 4 m. Palyginimui paimti sveikatos strategijoje naudoti atskaitos metai ir paskutiniai Higienos instituto pateikiami mirusiųjų skaičiaus pagal amžių duomenys.

Mirusiųjų skaičiaus pagal amžių ir m. Šaltinis: Higienos institutas Dar vienas svarbus pastebėjimas. Vidutinės tikėtinos gyvenimo trukmės rodiklių skirtumas tarp vyrų ir moterų sveikatos netolygumo rodiklis pagal lytį pradėjo mažėti ir m. VGT skirtumas tarp vyrų ir moterų siekė tik 9,68 m.

Tačiau kitas sveikatos netolygumo įvertinimas - mirtingumo tūkst.

Šis sveikatos netolygumo regioninis vertinimas nėra įtrauktas į sveikatos strategijos rodiklių sąrašą ir jo stebėsena nėra atliekama. Žemiau pateiktame paveiksle galime matyti, kaip atrodo mirtingumo rodiklių skirtumai pagal savivaldybes ir m. Tik keliose savivaldybėse mirtingumo rodiklis m.

Jauni darbuotojai darbo rinkoje

Skirtumas tarp didžiausio ir mažiausio mirtingumo rodiklių m. Ignalinos r.