Prekyba m, Šilumos prekybos apžvalga – 2020 m. Liepa


Spausdinti Dalintis Mažmeninės prekybos ir maitinimo įmonių apyvarta Per birželį, atšaukus Covid karantino sąlygas, mažmeninės prekybos įmonių apyvarta padidėjo 5,6 proc. Išankstiniais duomenimis, mažmeninės prekybos įmonių apyvarta be PVM  m. EUR to meto kainomis ir, palyginti su  m. Per mėnesį, pašalinus sezono ir darbo dienų skaičiaus įtaką, maisto prekėmis prekiaujančių įmonių apyvarta palyginamosiomis kainomis padidėjo 0,7 proc. Maisto prekėmis prekiaujančių įmonių apyvarta palyginamosiomis kainomis padidėjo 0,7 proc.

Contact DDG atlieka Kovos su prekyba žmonėmis — m. Išoriniu vertinimu siekiama įvertinti Veiksmų plano tikslo ir uždavinių įgyvendinimo efektyvumą ir poveikį prevencijai bei kovai su prekyba žmonėmis — metų laikotarpiu.

Eur, importuota — taip pat už 1,95 mlrd. Eur, praneša Statistikos departamentas. Lietuviškos kilmės prekių eksportuota už 1,09 mlrd. Užsienio prekybos balansas sudarė 2,7 mln.

Tyrimo pagrindu bus pateiktos rekomendacijos prekyba m veiksmų plano kūrimui rezultatyviai kovai su prekyba žmonėmis — metų laikotarpiui. Vertinimą atliekančių prekyba m komandos vadovė dr. Vertinimas bus įgyvendinimas dviem etapais: Rezultatų vertinimas — ar Veiksmų planas pasiekė iškeltų tikslų ir uždavinių rezultatus kiekybinis tyrimas Poveikio vertinimas — planuotas ir neplanuotas programos poveikis kokybinis tyrimas Vertinimas vadovausis kiekybiniais ir kokybiniai duomenimis, surinktais tyrėjų komandos iš Veiksmų plano vykdytojų ir kovos su prekyba žmonėmis veikiančių aktorių lauko.

prekyba m

Komanda tikisi, kad organizacijos ir institucijos aktyviai bendradarbiaus teikdamos informaciją ir reflektuodamos kelių praėjusių metų veiklą bei pokyčius šiame lauke. Kovos su prekyba žmonėmis — metų veiksmų planas — tai m. Vidaus reikalų ministro patvirtintas konkrečių veiksmų priemonių planas, siekiantis įtraukti skirtingas institucijas bei organizacijas tarpžinybiniam ir tarpsektoriniam bendradarbiavimui veiksmingai kovai su prekyba žmonėmis.

Planą sudaro prekyba m pagal keturis uždavinius: stiprinti kovos su prekyba žmonėmis koordinavimą, tobulinti prekybos žmonėmis prevenciją ir ikiteisminį tyrimą, stiprinti pagalbos teikimo sistemą nukentėjusiems ir turintiems didelę riziką nukentėti nuo prekybos žmonėmis asmenims bei didinti valstybės institucijų ir įstaigų darbuotojų, kuriems gali tekti bendrauti su prekybos žmonėmis aukomis, kompetencijas ir gebėjimus.

prekyba m

Į skirtingų veiksmų įgyvendinimą įtrauktos ministerijos Vidaus reikalų, Socialinių reikalų ir darbo, Švietimo, mokslo ir sporto, Užsienio reikalų ir joms pavaldžios įstaigos, savivaldybių administracijos, Nacionalinė teismų administracija, Generalinė prokuratūra, bei nevyriausybinės organizacijos.

Plano įgyvendinimas yra koordinuojamas Vidaus reikalų ministerijos. Kaip ir kitose viešosios politikos srityse, politikos priemonių efektyvumo ir poveikio vertinimui ir tolesniam politikos planavimui pasitelkta išorinė ekspertų komanda.

prekyba m

Pastebima, kad nešališki, konfidencialumą užtikrinantys išorinių ekspertų vertinimai įgalina politikos dalyvius ir paslaugų teikėjus būti kritiškais ir savikritiškais kokybinio tyrimo metu. Visgi, priešingai nei savarankiškų tyrimų rezultatai, vertinimų ataskaitos, skirtos sprendimus priimančiai institucijai, gali anonimizuotu ir susistemintu būdu informuoti politikos formuotojus  ir daryti pokytį.

DDG — nevyriausybinė organizacija, besispecializuojanti šiuolaikinės migracijos procesų, integracijos, lygių galimybių ir pažeidžiamų grupių bei žmogaus teisių srityse, vykdo tarptautinius ir nacionalinius tyrimus ir prisideda prie viešosios politikos gerinimo bei paslaugų pažeidžiamoms grupėms inovacijų jau aštuonerius prekyba m.

prekyba m

Šiuo metu organizacijos tyrėjų grupė įgyvendina tyrimus ir teikia strategines konsultacijas šešioms Lietuvos savivaldybėms trečiųjų šalių piliečių integracijos ir socialinių paslaugų teikimo šiems asmenims klausimais. DDG atstovai taip pat dalyvauja Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo cento sąskaitos dvejetainės parinktys nacionalinės programos stebėsenos komitete prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bei Darbo grupėje veiksmingam atsakui į neapykantos nusikaltimus ir neapykantos kalbą Lietuvoje, sudarytos Vidaus reikalų ministerijos.

Organizacijos įgyvendintų tyrimų sąraše — ir prekybos žmonėmis situacijos bei žmogaus teisių ir laisvių monitoringas Lietuvoje koordinatorius Žmogaus teisių stebėjimo institutas. Daugiau apie DDG veiklą galite pasiskaityti čia.

Btc/Usd - Forex Prekyba, remiantis komprema.lt TA ( EurUsd, GbpUsd, AudUsd, UsdCad)