Variantai 3 metai


finansinės nepriklausomybės etapai

Nuo pat vaiko gimimo iki kol jam sukaks 3 metai, draudimas automatiškai yra taikomas motinai jei šeima nenusprendžia kitaip.

Esant globėjui — draudimas taikomas nuo teisės į šį draudimą atsiradimo dienos. Mirus vienam iš tėvų — nuo kitos dienos draudimas taikomas kitam iš tėvų.

kaip užsidirbti pinigų intelektu

Tais atvejais, kai vaiko gyvenamoji vieta dar nedeklaruota, asmuo tris mėnesius nuo vaiko gimimo dienos, laikomas auginančiu vaiką Lietuvoje, jeigu asmeniui suteiktos atostogos vaikui prižiūrėti, arba abiejų vaiko tėvų įtėvių gyvenamoji vieta deklaruota Lietuvos Respublikoje arba jie įtraukti į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą.

Gaunančių pajamas iš sporto veiklos, atlikėjo veiklos arba pagal autorines sutartis taip pat asmenų, gaunančių tantjemas arba atlygį ne jų veiklą stebėtojų taryboje ar valdyboje, paskolų komitete, mokamų vietoj tantjemų arba kartu su tantjemomis, auginančių vaiką iki trejų metų, valstybinis socialinis pensijų draudimas valstybės lėšomis nevykdomas jų valstybinio socialinio draudimo laikotarpiu ir tuo atveju, jei jų pajamos didesnės negu atitinkamo laikotarpio MMAMMANuo m.