Terminų variantai


terminų variantai

Public relations veikla pasaulyje yra įprasta ir paplitusi praktika. Skirtingos organizacijos suvokia, kad būtina palaikyti nuolatinius ryšius ne tik su savo klientais, tiekėjais, darbuotojais ar auditorijomis, į kurias nukreipta jų veikla, bet ir su atskiromis visuomenės grupėmis, žinoti, kokia visuomenės nuomonė apie jas, ir tinkamai planuoti savo veiksmus, siekiant kurti dvejetainių parinkčių samprata palaikyti teigiamą įvaizdį, stiprinti reputaciją.

terminų variantai

Tik atkūrus nepriklausomybę m. Lietuvoje pradėti taikyti ryšių su visuomene veiklos metodai, organizacijose įsteigti pirmieji savarankiški ryšių su visuomene skyriai ar departamentai, atsakingi už gerus institucijos ir visuomenės santykius.

terminų variantai

Vėliau įkurta ir daugiau panašių asociacijų, vienijančių šioje srityje dirbančius specialistus, pradėti skaityti specialūs ryšių su visuomene kursai aukštųjų mokyklų studentams, rengti šios srities specialistai. Pirmieji moksliniai leidiniai ryšių su visuomene tematika pasirodė palyginti visai neseniai — tik m.

Statistikos ir virtualių bibliotekų naujovės

Ryšių su visuomene srities sąvokos neretai įvardijamos skirtingai. Taip gali atsitikti dėl kelių priežasčių: nusistovėjusių lietuviškų ryšių su visuomene terminų vartojimo, reguliaraus norminimo ir sisteminimo nebuvimo skirtinguose moksliniuose leidiniuose tos pačios sąvokos įvardijamos skirtingai, nėra vieno dominuojančio ryšių su visuomene požiūrio terminų variantai apibrėžtiesžinių ir kompetencijos trūkumo ir pan.

Kai kurie vartojami terminai yra netaisyklingi ir neteiktini vartoti profesionalizmai, svetimybės, atėjusios sovietmečiu ar atgavus nepriklausomybę terminų variantai anglų kalbos kaip vertalai kartu su naujomis sąvokomis.

terminų variantai

Taigi iškilo poreikis sudaryti žodyną, kuriame būtų sukaupti įvairiuose tekstuose pavartoti ryšių su visuomene lietuviški ir nelietuviški terminai, pateiktos jų apibrėžtys, vartosenos variantai, netaisyklingų terminų taisymai. Aiškinamajame ryšių su visuomene terminų žodyne pateikti terminai, apimantys ryšių su visuomene struktūrą ir raidą, etiką ir teisę, ryšių su visuomene auditorijas, taip pat ir kitų giminingų sričių rinkodaros, žurnalistikos, komunikacijos mokslų, sociologijos, vadybos ir kt.

Tikimasi, kad pirmasis aiškinamasis ryšių su visuomene terminų žodynas bus aktualus šios specialybės atstovams ir besidomintiems šia sritimi organizacijų vadovams, politikams, visuomenės lyderiams ir kt.

terminų variantai

Viliamasi, jog žodynas taps visų komunikacijos profesionalų kasdieniniu darbo įrankiu, siekiant tobulėti ir puoselėti savo darbo kultūrą.